Green Shino glaze mug. 4 inches tall, 3.25 inches wide.

Green Shino mug

$45.00Price